Мотиваційні листи.
Вступ 2024. Приклади. Шаблони

ДонНУ імені Василя Стуса, м.Вінниця

БЕЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕМАЄ ОРГАНІЗАЦІЇ

Шаблон_Мотиваційний лист 029.docx

ПРИКЛАДИ/ ЗРАЗКИ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

СО «БАКАЛАВР» освітня програма «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»  спеціальності 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» 

СО «МАГІСТР» освітня програма «ДОКУМЕНТАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  спеціальності 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»