Запрошуємо до співпраці

Підприємства, установи та організації

БЕЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕМАЄ ОРГАНІЗАЦІЇ

Кафедра інформаційних систем управління здійснює наукове консультування і розробку за такими напрямами:

Консультування з питань створення архіву підприємства

Підготовка архівного опису справ

Аудит діловодства. Підготовка документації за ДСТУ

Автоматизація процесів офісної діяльності

Бізнес-планування

Інформаційна підтримка маркетингової діяльності

Комп'ютерна обробка даних, їх візуалізація. Рішення BI

Стажування викладачів

Стилістичні правки тексту

Консультування з нового українського правопису

Розробка представницьких сайтів

ОНЛАЙН ТРЕНІНГИ

 • Тренінг "Секретар-референт".

 • Тренінг "Ділове спілкування та адміністрування".

 • Тренінг "Комунікації в управлінській діяльності".

 • Оформлення ділової документації (договори, накази, протоколи рішень тощо) відповідно до ДСТУ. Підвищення грамотності написання текстів відповідно до нового українського правопису.

 • Організація спільної роботи за допомогою on-line ресурсів.

 • Імпорт даних з різних джерел(файли, сайти, бази даних).

 • Технології швидкої підготовки документів. Масове формування і розсилка електронних листів.

 • Автоматизований збір і обробка інформації. Використання Google-форм, використання розумних і зведених таблиць.

 • Візуалізація даних за допомогою діаграм. Вибір діаграми для рішення конкретної задачі. Побудова складних діаграм (план-факт, Портера, Мерфі).

 • Автоматизація процесів без програмування.

 • Microsoft Word – звичайні і розширені можливості.

 • Microsoft Excel – звичайні і розширені можливості.

 • Microsoft PowerPoint – звичайні і розширені можливості.

Замовити тренінг

ПРОФІЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

 • Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності.

 • Впроваджувати та використовувати комунікаційні технології у соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб-дизайну та веб-маркетингу.

 • Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність.

 • Застосовувати у професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, методологію вивчення та задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів.

 • Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням.

 • Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи.

 • Забезпечувати ефективність функціонування документнокомунікаційних систем.

 • Використовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп'ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності.

 • Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційнокомп'ютерних та комунікаційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних продуктів і послуг.

 • Кваліфіковано використовувати типове комп'ютерне та офісне обладнання.

 • Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв'язання професійних завдань.

 • Застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів.

 • Оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення.

 • Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов.

 • Використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.

 • Приймати обґрунтовані управлінські та технологічні рішення.

 • Бути відповідальним, забезпечувати ефективну співпрацю в команді.

 • Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.

 • Дотримуватися і реалізовувати основні засади охорони праці та безпеки життєдіяльності.