БЕЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕМАЄ ОРГАНІЗАЦІЇ

Документаційна діяльність


Підготовка документації

 • Аналітико-синтетична обробка документів

 • Архівознавство

 • Бібліотекознавство

 • Діловодство

 • Документна лінгвістика

 • Документознавство

 • Інформаційна культура

 • Організація референтської та офісної діяльності


Електронна обробка інформації

 • Інформаційні технології

 • Інформаційні ресурси

 • Документальні інформаційні системи

 • Електронні ділові комунікації

 • Електронний документообіг

 • Міжнародні інформаційні технології

 • Обробка даних та їх візуалізація

 • Системний аналіз інформаційних процесів

Інформаційна діяльність

Управлінська діяльність


Організація комунікації

 • Інформаційні системи бізнес

 • Інформаційні системи менеджменту

 • Комунікації в управлінській діяльності

 • Основи економіки інформаційних систем

 • Рекламний менеджмент

 • Соціокомунікаційні технології

 • Технологія виробництва інформаційних продуктів та послуг

 • Управлінське консультування