ДонНУ імені Василя Стуса, м.Вінниця

Кафедра інформаційних систем управління

📑Приклад/ зразок мотиваційного листа для вступу на навчання за спеціальністю 029  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справи» освітньою програмою  «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності»

🖊 Здобувач ступеня освіти «Магістр»: Артем Ястремський

БЕЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕМАЄ ОРГАНІЗАЦІЇ

Шановний Голово приймальної комісії!


Звертаюсь до Вас у зв’язку із бажанням навчатись на освітній програмі «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Я успішно завершив навчання за освітньої програмою «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті в 2022 році. Маю намір продовжити навчання на другому (магістерському) рівні.

Під час навчання на бакалаврському рівні я брав участь в активному розвитку і забезпеченні престижу нашого прекрасного університу, круглих столах та студентських конференціях. Був активним учасником студентського самоврядування, а також надавав правову практичну консультацію різним верствам населення щодо того, як діяти для вирішення своєї життєвої проблеми в «Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій обл.». Пошуки відповідної освітньо-професійної програми привели мене на сайт Вашого університету, де я ознайомився з ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Мене особливо привабили в ній можливості професійно опанувати навичками інформаційно-аналітичної роботи, які мають пріоритетне значення для успішного формування громадянської позиції, морально-етичного та духовно-патріотичного рівнів української людини. У даній освітньопрофесійній програмі мене також привабила перспектива вивчення сучасних прикладних комп’ютерних технологій, програмних продуктів, інноваційних інформаційних технологій та можливостей їх застосування в інформаційній та культурній сферах. Крім того, мене завжди приваблювала організаторська діяльність. Я часто був ініціатором проведення конкурсів, вікторин, творчих вечорів, брав участь у молодіжних громадських проєктах, які проводилися в нашому місті. Завжди з радістю відгукувався на прохання друзів, приходив на допомогу однокласникам.

Навчаючись на бакалаврському рівні, я отримав хороші практичні знання. Розумію, що вибрана спеціальність є досить складною та багатогранною, проте цікавою. Зі свого боку також хочу запевнити Вас, що я хочу брати дуже активну участь у студентському житті факультету та проведенні різноманітних наукових заходах (тим паче, що в університеті для цього є все необхідне).

Дякую, що знайшли час на розгляд мого листа. Сподіваюсь на Вашу позитивну відповідь.

З повагою, 

вступник Ястремський Артем Анатолійович