ДонНУ імені Василя Стуса, м.Вінниця

Кафедра інформаційних систем управління

📑Приклад/ зразок мотиваційного листа для вступу на навчання за спеціальністю 029  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справи» освітньою програмою  «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності»

🖊 Здобувач ступеня освіти «Магістр»: Валентин Гуменюк

БЕЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕМАЄ ОРГАНІЗАЦІЇ

Шановний Голово приймальної комісії!


Звертаюсь до Вас з мотиваційним листом щодо вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, ОП «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності» для здобуття ступеня вищої освіти «Магістр» денної форми навчання.

Визначальним чинником при виборі університету стали рейтингові позиції ЗВО, наявність партнерських взаємозв’язків з роботодавцями, органами місцевої влади, можливості самореалізації з подальшим працевлаштуванням. Вважаю, що вступивши в Університет, я зможу сформувати і підсили наявні професійні компетентності, які допоможуть мені у професійному зростанні.

Вибір ОП «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності» пов’язаний із бажанням освоїти технології керування інформацією, вмінням приймати оперативні та стратегічні управлінські рішення. В умовах війни нагальним є набуття навичок захисту управлінської інформації від кібератак. Вважаю, що здобуття освіти за спеціальністю 029 підвищить рівень мого професіоналізму за основною спеціальністю «Право», розширить мій кругозір та конкурентоспроможність на ринку праці.

Щиро вдячний за можливість розглянути мій мотиваційний лист, сподіваюся на позитивну відповідь.

 

З повагою,

Валентин ГУМЕНЮК