ДонНУ імені Василя Стуса, м.Вінниця

Кафедра інформаційних систем управління

📑Приклад/ зразок мотиваційного листа для вступу на навчання за спеціальністю 029  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справи» освітньою програмою  «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності»

🖊 Здобувач ступеня освіти «Магістр»: Віталій Ляховченко

БЕЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕМАЄ ОРГАНІЗАЦІЇ

Шановний Голово приймальної комісії !


Я випускник «Донецького Національного Технічного Університету», здобув ступінь бакалавра за спеціальністю «Телекомунікації» і прагну вступити до Донецького національного університету імені Василя Стуса на магістерську програму зі спеціальності «Інформаційна,бібліотечна та архівна справа». Хочу продовжити навчання у стінах вашого університету, розширюючи та поглиблюючи свою кваліфікацію, здобуваючи цінний досвід та формуючи коло своїх професійних інтересів.

Опанування фаху дозволить ефективно підготуватись до діяльності у відкритому мобільному суспільстві, розвинути інтегровані компетентності..

Маю активну громадянську позицію. 

Очікую, що магістерська програма зі спеціальності надасть мені можливість поглибити отримані знання, набути нових практичних умінь та навичок. Буду вдячний за спробу опанувати нові дисципліни під керівництвом високопрофесійних викладачів ДонНУ імені Василя Стуса. 

Дякую, що приділили увагу. Сподіваюсь на позитивну відповідь, оскільки маю велике бажання та готовність продовжити навчання на магістерській програмі «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності» й упевнено будувати каркас свого професіоналізму.

З повагою, 

Віталій ЛЯХОВЧЕНКО