ДонНУ імені Василя Стуса, м.Вінниця

Кафедра інформаційних систем управління

📑Приклад/ зразок мотиваційного листа для вступу на навчання за спеціальністю 029  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справи» освітньою програмою  «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності»

🖊 Здобувач ступеня освіти «Магістр»: Світлана Яковишенко

БЕЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕМАЄ ОРГАНІЗАЦІЇ

Шановний Голово приймальної комісії!


Я, Яковишенко Світлана Іванівна, звертаюся до Вас із проханням розглянути мій мотиваційний лист та прийняти позитивне рішення щодо мого зарахування на денну форму навчання на факультет інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса для здобування ступеня магістра за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», освітня програма «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності».

У 2020 році я здобула кваліфікацію ступінь вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», але, так як я працюю у Науковій бібліотеці ДонНУ імені Василя Стуса, то професійна діяльність потребує постійного доповнення набутих та здобуття нових фахових знань, підвищення кваліфікації. 

Обрана освітня програма «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності» допоможе мені застосовувати в роботі новітні інформаційно-комп’ютерні та комунікаційні технології та сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, зберігання та використання.

Після ретельного ознайомлення з навчальною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», яка була зазначена на сайті ДонНУ імені Василя Стуса, я усвідомила, що ця програма допоможе мені підвищити свій рівень знань та сприятиме вдосконаленню професійного досвіду та навичок.

Я знаю, що навчання на обраній спеціальності за рівнем вищої освіти магістра є дуже складним завданням, однак я впевнена, що моя цілеспрямованість та старанність допоможуть мені у досягненні моєї мрії.

Щиро дякую за розгляд мого мотиваційного листа.

З повагою, Світлана Яковишенко.