ДонНУ імені Василя Стуса, м.Вінниця

Кафедра інформаційних систем управління

📑Приклад/ зразок мотиваційного листа для вступу на навчання за спеціальністю 029  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справи» освітньою програмою  «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності»

🖊 Здобувач ступеня освіти «Магістр»: Сергій Боровець

БЕЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕМАЄ ОРГАНІЗАЦІЇ

Шановний Голово приймальної комісії!


Звертаюсь до Вас з проханням розглянути мою кандидатуру до вступу на освітньо-професійну програму «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності» до рівня вищої освіти в Донецькому національному університеті ім. Василя Стуса. 

Цього року я отримав диплом бакалавра зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" і маю бажання продовжити навчання за цією спеціальністю. Сьогодні в умовах сучасних політичних викликів щодо української державності та її суверенітету надважливим є формування та збереження українського інформаційного простору заради національної безпеки нашої країни. Сучасні інформаційні установи відіграють у даному процесі важливу роль, залучаючи громадськість до широкого спектру культурологічних заходів, бібліотеки, архіви, музеї сприяють підвищенню громадянської свідомості та активності.

Ознайомившись на сайті з ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», я переконався, що дана програма мені дуже імпонує, оскільки враховує нові суспільні виклики, акцентує на багатовекторності змісту освітніх компонентів з метою підготовки компетентних, ініціативних фахівців, здатних формувати стратегії системної організації, модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю, створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та послуги, здійснювати організацію та управління інформаційно-аналітичною діяльністю в органах влади та установах, використовувати прикладні соціокомунікативні технології для організації ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва, вписуючи Україну в європейський соціокультурний простір. Впевнений, що зможу зробити значний внесок у розвиток національних культурних індустрій! Сподіваюся, що отримаю позитивну відповідь щодо подальшого навчання в Донецькому національному університеті ім. Василя Стуса


З повагою, Сергій БОРОВЕЦЬ