Навчальна практика

БЕЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕМАЄ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВИРОБНИЧА ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 3 КУРСУ У 2024 РОЦІ

У період з 22.01.2024 по 03.02.2024 проходила виробнича практична підготовка у здобувачів 3 курсу ступеня освіти «Бакалавр» освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність», спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна, архівна справа". Керівник практичної підготовки від кафедри: кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри Валерія Василенко

Під час проходження практичної підготовки здобувачі продемонстрували високий рівень професіоналізму, здобули цінний досвід та здібності, які стануть їм в нагоді в майбутній професійній діяльності. Базами практики стали: Вінницька міська централізована бібліотечна система, Літинський районний суд Вінницької області, Управління освіти та спорту Козятинської міської ради Хмільницького району Вінницької області, Навчально-практичний центр кар’єри та професійного зростання ДонНУ імені Василя Стуса, Науково-дослідна частина, Відділ кадрів та інші.

Під час захисту звітів з практичної підготовки здобувачі піділилися своїми враженнями та здобутими знаннями і практичними навичками.

Бажаємо нашим здобувачам подальших успіхів у їхній професійній діяльності!

ВИРОБНИЧА ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 2 КУРСУ У 2024 РОЦІ

У період з 22.01.2024 по 03.02.2024 проходила виробнича практична підготовка у здобувачів 2 курсу ступеня освіти «Бакалавр» освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність», спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна, архівна справа". Керівник практичної підготовки від кафедри: доктор філологічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем управління Лукаш Галина Павлівна

Продемонструвавши високий рівень професіоналізму, здобувачі під час практичної підготовки здобули цінний досвід та навички, які стануть їм у пригоді в майбутній професійній діяльності.

Закріплення навичок та знань, отриманих протягом навчання, було основним завданням наших здобувачів.

Підтвердженням проходження практичної підготовки слугують звіти, надані кожним студентом, де детально описується виконання отриманих завдань.

ВИРОБНИЧА ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 3 КУРСУ У 2023 РОЦІ

Добігла до кінця спроба наших студентів 3-го курсу у своїй професійній реалізації, яка проходила з 23 січня по 6 лютого

Навчальну практику студенти проходили на базі таких підприємств:

та в структурних підрозділах нашого університету:

Основним завданням наших здобувачів було закріплення навичок та знань, які вони здобули протягом навчання. Як підтвердження проходження практичної підготовки, кожним із студентів було надано звіт з детальним описом виконання отриманих завдань 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 2 КУРСУ У 2023 РОЦІ

Виробнича практична підготовка - це нові враження і досвід!2 курс СО Бакалавр спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" повернувся до авдиторного режиму навчання після практичної підготовки і готовий поділитися новими набутими знаннями, навичками і уміннями.Перегляньте наші бази виробничої практичної підготовки:
  • ТОВ "КРАСНЕ-АГРОІНВЕСТ";
  • ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище";
  • Селищний ліцей Гніванської міської ради;
  • Вінницький міський суд Вінницької області;
  • Бібліотека ВНМУ імені Миколи Пирогова;
  • Чернівецька селищна рада;
  • Літинська селищна рада;
  • Відділи Донецького національного університету імені Василя Стуса (Загальний відділ, Відділ аспірантури та докторантури "Докторська школа", Навчальний відділ, Деканат ФІПТ).

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА 3 КУРСУ У 2022 РОЦІ

Здобувачі вищої освіти 3 курсу групи ІБАС-Б-19 згідно з навчальним планом та графіком навчального процесу на 2021/2022 н.р. навчальну практику з 24.01.2022 р. до 12.02.2022 р. (упродовж 3 тижнів) проходили на базі таких підприємств: Вінницька універсальна обласна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва, Вінницький об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, Липовецька міська рада Вінницького району Вінницької області, Могилів-Подільська міська рада, Головне управління ДПС у Вінницькій області, Бібліотека ВНМУ імені Миколи Пирогова, а також деканат медичного факультету №2 ВНМУ і в структурах ДонНУ імені Василя Стуса: деканаті ФІПТ, кафедрі ІСУ, загальному відділі, відділі навчально-методичного забезпечення кар’єрного зростання і професійного розвитку. 

Виробнича практична підготовка  - проба професійної реалізації


Здобувачі вищої освіти 2 курсу СО Бакалавр спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» проходили практичну підготовку з 24 січня по 05 лютого 2022 року.

Базами виробничої практичної підготовки було призначено: 

Це потенційні стейкголдери / працедавці випускників спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. 

09 лютого 2022 року викладачі кафедри інформаційних систем управління  (Леся Ковальська, Ольга Анісімова, Галина Лукаш) провели захист практичної підготовки, під час якого здобувачі вищої освіти представили підготовлені звіти і виконане індивідуальне завдання, висловили свої враження та розповіли про отримані професійні навички.

Наші здобувачі вищої освіти зарекомендували себе як відповідальні "працівники", готові вчитися, працювати і вдосконалювати свої професійні навички.

Науково-дослідна практична підготовка для СО "Магістр"

Ось і завершилась науково-дослідна практична підготовка для магістрів спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Практична підготовка дала можливість систематизувати та закріпити здобуті під час навчання знання, набути уміння та навички самостійного розв’язання виробничих, організаційних завдань з урахуванням вимог роботодавців, ознайомитись із сучасними методами і формами організації праці, зібрати й аналітично опрацювати відповідний фактичний матеріал, що дозволило глибше розкрити тему кваліфікаційної магістерської роботи. Важливе місце посідала робота з документами та інформаційними системами. 

ФОТОЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ У 2020-2021 навчальному році. ГРУПА "ІБАС-Б18"

ФОТОЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ У 2019-2020 навчальному році