ІТ-освіта для гуманітаріїв


ОТРИМАЙ ОДРАЗУ ТРИ СУЧАСНІ ПРОФЕСІЇ=

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Документознавство та інформаційна діяльність

БЕЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕМАЄ ОРГАНІЗАЦІЇ

Приєднуйся, і за  три роки і десять місяців отримай знання та навички для успішної кар'єри за трьома професійними напрямами: основний - інформаційна справа (аналітик інформаційних технологій і систем); додаткові - бібліотечна та архівна справи! 

Відкрий для себе світ сучасних професій просто у Вінниці! Знаєш, що наші випускники називаються ІТ-гуманітаріями? Це через те, що університет готує фахівців, які оволодівають ❗️трьома захоплюючими професіями одразу!

Запрошуємо на навчання:

МІСЦЯ МАЙБУТНЬОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В органах державної влади, місцевого самоврядування, системі судочинства, банківських установах, підприємствах, установах і організаціях різного рівня та форм власності:

Професійні назви робіт за національним класифікатором України ДК 003:2010 (гармонізовано з міжнародною стандартною класифікацію професій ISCO 88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva)

1 – Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) 

12 – Керівники підприємств, установ та організацій

14 – Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів  

243 – Професіонали в сфері архівної справи, бібліотечної справи, інформації

2431 – Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів

2432 – Професіонали в сфері бібліотечної справи

2433 – Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу

343 – Технічні фахівці в галузі управління

3431 – Секретарі адміністративних органів

3435 – Організатори діловодства

3436 – Помічники керівників

41 – Службовці, пов’язані з інформацією

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ: 

ПРИЧИНИ, ЧОМУ ВИ МАЄТЕ ОБРАТИ САМЕ ІНФОРМАЦІЙНУ, БІБЛІОТЕЧНУ І АРХІВНУ СПРАВУ:


Головний акцент зроблено на управлінні інформацією в документно-інформаційних системах, методах аналізу і оцінки документальних потоків, технологіях і методиці збирання та обробки інформаційних потоків, пошуку інформації; аналізу й узагальненню отриманого матеріалу.

Спеціальність ІБАС пов'язана з менеджментом інформації, а не менеджментом організації.

Основна з переваг спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – це багаторічна праця, направлена на вирішення завдань швидкого, а головне - сучасного пошуку необхідного документа.

Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи заповнює відчутну прогалину у сфері документознавчо-інформаційних кадрів у інфраструктурі нашої держави, що відкриває один з резервів для подальшого вдосконалення і розвитку нових економічних відносин та поліпшення рівня управління виробництвом.

У XXI столітті, в еру інформаційно-комунікативних технологій, конкурентоспроможним і перспективним є тільки той фахівець, який володіє сучасними технологіями у сфері інформації, реклами, паблік рілейшнз, менеджменту. Саме ці знання можна отримати, зв'язавши своє майбутнє з актуальною спеціальністю – «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа», що передбачає оволодіння базовими знаннями з інформаційного менеджменту, консалтингової діяльності, аналітико-синтетичної обробки інформації і банків даних, управління персоналом.

ЧИ МОЖУТЬ ВИПУСКНИКИ ІБАС ПРАЦЮВАТИ В БІЗНЕСІ?

Звичайно. Вони заповнюють відповідні ніші в бізнесі, в правових, наукових, політичних інституціях, страхових та рекламних агентствах, оскільки інформація необхідна менеджерам, маркетологам, економістам, політикам. 

Спеціалісту в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи відводиться особливе місце в системі ринкових і виробничих відносин.

Ми докладаємо зусилля і прагнемо, щоб молодь розвивала комунікативні уміння, логічне мислення та професійні компетенції.

ЯКИМ Є СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ?

Студентське життя – це участь у студентському самоврядуванні, конференціях, фестивалях науки; реальна можливість отримання грантів в Україні та за кордоном; цікаві знайомства, закоплюючі поїздки та екскурсії. Це найпрекрасніша пора, коли кожен студент може показати свій талант, реалізувати ідеї 

У процесі навчання студенти отримують високу професійну підготовку, навчаються володіти сучасними комп’ютерними технологіями, методикою згортання та переробки інформації, оперувати інформаційними масивами, створювати бази даних різноманітних за проблематикою інформаційних ресурсів, добре знати типологію, ринок та рекламу інформаційних продуктів і послуг, закономірності сучасного віртуального середовища, його соціологічні параметри, специфіку не тільки комп’ютерних, але й соціальних аспектів, Інтернет – технологій. Майбутній фахівець здобуває знання системи соціальних комунікацій, методів вивчення та форм задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотек, організації та надання в користування інформаційних ресурсів, у тому числі і міжнародних, правових засад, теоретичних і практичних основ економіки бібліотечно-інформаційної діяльності.

Студенти набувають вміння: застосовувати програмні засоби і здійснювати бібліотечно-бібліографічне обслуговування як в традиційному режимі, так і із застосуванням інноваційних технологій; впроваджувати принципи менеджменту і маркетингу, управляти ресурсами бібліотеки; здійснювати управління бібліотекою та структурними підрозділами.

Запрошуємо скористатись спеціально розробленим за участю наших студентів сервісом (goo.gl/phbQwB) для отримання рекомендацій щодо обрання майбутньої професії.