колектив кафедри

к.е.н,старший викладач кафедри інформаційних систем управління

 

Закінчив математичний факультет Донецького державного університету в 1997р. зі спеціальності «Прикладна математика». В 1997–2000рр. навчався в очній аспірантурі при кафедрі прикладної математики і теорії систем управління математичного факультету Донецького національного університету. Займався науковою, педагогічною діяльністю. Брав участь в практичних розробках і впровадженні інформаційних систем.

З листопада  2003  по січень 2011 рр. займав посаду заступника головного бухгалтера Донецького національного університету, очолюючи відділ розрахунків з працівниками і стипендіатами. Був членом стипендіальної комісії, членом комісії з трудових спорів.

З вересня 2011 року займає посаду старшого викладача кафедри інформаційних систем управління. У жовтні 2014 року, після зміни юридичної адреси ДонНУ, переїхав до м. Вінниця разом з університетом.

У  2019 році згідно з документом про вищу освіту отримав кваліфікацію магістра з інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Кандидат економічних наук з 2021 року. Дисертацію за темою “Управління якістю діяльності закладів вищої освіти” захищено 23 грудня 2020 року у спеціалізованій вченій раді Д 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

Викладає курси: «Інформаційні технології», «Організація управління базами даних», «Електронний документообіг», «Проєктування інформаційних систем та електронні ділові комунікації».

Основні напрями наукових досліджень:

Здійснює наукове консультування установ, підприємств, організацій. 

Має 33 публікацій: 15 статей у фахових журналах та збірниках, 13 тез доповідей у збірниках Всеукраїнських наукових та міжнародних конференцій, та у збірниках семінарів, 3 монографії(у співавторстві), 2 навчально-методичних забезпечення.